Registrering av påmelding
Så snart vi er gjort kjent med påmelding til et kurs vil kursdeltaker motta en bekreftelse per e-post om at han/hun er registrert på kurset.

Vi tar imot påmeldinger tett opp mot kursdatoen dersom det er ledig plass på kurset og vi har tilstrekkelig tid til å få ordnet med det praktiske rundt selve gjennomføringen.

Dersom kurset blir fulltegnet vil deltaker bli satt på venteliste og få beskjed om dette.

Betaling
Betaling til kurset vil skje på tilsendt faktura. Deltaker er pliktig til å oppgi riktig fakturainformasjon ved påmelding. Kurs med deltakeravgift har økonomisk bindende påmelding, og vil bli fakturert i forkant av kursdagen

Avbestilling
Avbestilling av kurs sendes RVTS Øst på e-post.

Dersom deltaker ikke ikke melder avbud og ikke møter til påmeldt kurs kan det bli fakturert et administrasjonsgebyr.
På kurs med deltakeravgift kan dette administrasjonsgebyret komme i tillegg til ordinær deltakeravgift dersom deltaker ikke melder avbud eller møter opp.

Dersom en deltaker ikke kan stille, men skaffer en annen person til å overta plassen, vil det ikke tilkomme avmeldingsavgift utover ordinær deltakeravgift. Vi ber om å bli varslet om endringen så snart dette er kjent slik at opplysningene blir korrekte.

Kansellering av kurs
Det tas forbehold om gjennomføring og deltakerbegrensning. RVTS Øst forbeholder seg retten til å kansellere et hvert kurs på et hvert tidspunkt. Eventuell kansellering skjer fortrinnsvis minst 4 uker før kursstart. Beslutning om gjennomføring av kurset kan forskyves. I det tilfelle vi har opplyst om utsatt beslutningsdato, vil de påmeldte deltakerne fram til den nye fristen fritt kunne avbestille kurset uten at det tilkommer avbestillingsavgift.