Print Friendly, PDF & Email

Tenk tanken: Kan det være menneskehandel? 28. november 2018

Meld deg på her

Fagseminar 28. november, Oslo

Hva er egentlig menneskehandel? Hvem er ofrene? Hvordan kan vi avdekke det? Hva skal vi se etter? Hva gjør vi med det?

RVTS Øst ønsker med et fagseminar om menneskehandel, å belyse disse spørsmålene.

Dato
28. november 2018 kl. 09.00 – 15.30

Sted
Thon Hotel, Storo, https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-storo/

Målgruppe
Fagpersoner som kan tenkes å komme i kontakt med ofre for menneskehandel; NAV, flyktningehelsetjenesten, kommunale- og lavterskel helsetjenester, legevakter, barnevern, utekontakter, frivillige som jobber oppsøkende. Konferansen vil også passe for helsesøstre og jordmødre som arbeider innenfor svangerskapsomsorgen.

Læringsmål
Flere ofre skal bli identifisert. Økt handlingskompetanse hos hjelpere i ulike instanser.

RVTS-ene skal, ifølge regjeringens handlingsplan mot menneskehandel, gi veiledning og bidra til kompetanseheving av helse- og omsorgspersonell i arbeidet med å identifisere og følge opp ofre for menneskehandel.

Program fagseminar om menneskehandel 28.11.18

Har du spørsmål?
Kontakt spesialrådgiver Mary Vold, e-post: [email protected] Tlf. 990 26 817 eller Rita Solvi, e-post: [email protected] Tlf. 991 15 542.

Pris:Avmeldingsgebyr:Totalt tilgjengelige plasser:Total antall plasser
Konferansen er gratis, lunsj er inkludertIngen avmeldingsavgift270