Print Friendly, PDF & Email

Fagdag for lavterskeltiltak om utnyttelse og menneskehandel Ny dato 5.11.20

Meld deg på her

Ansatte og frivillige i gatenære lavterskeltiltak kommer daglig i kontakt med sårbare personer og personer i sårbare situasjoner. Hjemløse, rusavhengige, psykisk syke, ensomme, fattige tilreisende EØS-migranter som livnærer seg ved tigging og samling av tomflasker, arbeidsmigranter og personer uten lovlig opphold. Når man befinner seg i en vanskelig situasjon, kan man være sårbar for ulike former for utnyttelse. Det er derfor viktig at de som møter disse gruppene, er bevisst på hva som bidrar til sårbarhet for utnyttelse, hvordan man kan oppdage tegn på utnyttelse, og hva man kan gjøre for å hjelpe de som blir utnyttet.

Dato: Tidspunkt:
5. november 202009:00 - 15:30

Sted: RVTS Øst

Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Se kart
Pris:Avmeldingsgebyr:Totalt tilgjengelige plasser:Total antall plasser
gratisBindende påmelding!070